TIN TỨC - CHUYÊN ĐỀ
HỘI NGHỊ “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”
16:50' 2/12/2021


Sáng ngày 02/12/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức Hội nghị “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp” theo hình thức trực tiếp – trực tuyến trên cả nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về GDNN để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.


Hội nghị có sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các đơn vị phụ trách công tác quản lý GDNN của các Bộ, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Lãnh đạo Sở LĐTBXH phụ trách công tác GDNN của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Phòng GDNN thuộc Sở LĐTBXH; cán bộ Phòng GDNN thuộc Sở LĐTBXH.

Trong thời gian 02 ngày (02-03/12/2021), giảng viên của Hội nghị là các đồng chí Vụ trưởng của các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục, là những người trực tiếp quản lý, xây dựng chính sách, am hiểu về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Hội nghị sẽ tập trung các vấn đề như: quản lý nhà nước, quản trị hệ thống; rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN; công tác thanh tra, kiểm tra GDNN; quản lý chất lượng GDNN gắn với tự chủ và trách nhiệm giải trình; đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; truyền thông về GDNN; chuyển đổi số trong quản lý hệ thống GDNN; kỹ năng lập kế hoạch khóa học GDNN; kỹ năng khai thác, sử dụng tài nguyên, mã nguồn mở, thông tin về GDNN trong và ngoài nước; một số giải pháp đột phá về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam và những yêu cầu đặt ra với công tác quản lý nhà nước tại các địa phương. 
Phát biểu tại phiên khai mạc TS. Trương Anh Dũng – Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho rằng trong bối cảnh thế giới mới, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức và xu thế quốc tế hóa nhân lực, chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Hệ thống GDNN cần đổi mới, đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể để xây dựng chiến lược phát triển trong tình hình mới, mà ở đó sự đổi mới phải được thực hiện đồng bộ từ thể chế, chính sách, công tác điều hành chỉ đạo quản lý tới các cơ sở GDNN. Trước những kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và xã hội về đổi mới, nâng cao chất lượng GDNN, trong đó đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về GDNN là lực lượng tiên phong đi đầu trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng.

Qua Hội nghị này, sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về GDNN ở các cấp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm đưa GDNN phát triển ở một tầm cao mới, để GDNN Việt Nam ngày càng có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.

                  VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ