TIN TỨC - CHUYÊN ĐỀ
Tài liệu Hội nghị "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp"
11:3' 1/12/2021


Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị "Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp" theo hình thực trực tuyến.
Các đại biểu tham dự hội nghị tải tài liệu theo đường link sau đây:
http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3578/Default.aspx