Nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề - Yêu cầu cấp bách
Chất lượng nguồn nhân lực là khâu đột phá để thực hiện chiến lược kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020. Vì vậy, phát triển, nâng cao chất lượng giáo viên dạy nghề đang là một yêu cầu cấp bách nhằm góp phần tích cực nâng cao chất lượng nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong xu thế hội nhập hiện nay. 
Ưu tiên dạy nghề, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo
Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, để đẩy nhanh hiệu quả công tác giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực (dạy nghề, tạo việc làm…) cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp