Hiệu trưởng trường cao đẳng
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng công nhận Hiệu trưởng của 21 trường cao đẳng tư thục;
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp