Hội đồng quản trị trường cao đẳng
8:44' 21/1/2021
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Tổng cục trưởng thành lập, kiện toàn hội đồng quản trị của 16 trường cao đẳng tư thục

CĐ Bách khoa Sài Gòn.pdf
CĐ Bình Minh Sài Gòn.pdf
CĐ CÔng nghệ tông tin TP HCM.pdf
CĐ Công nghệ và Du lịch.pdf
CĐ Kỹ thuật Y Dược Hà Nội.pdf
CĐ Lê Quý Đôn 2.pdf
CĐ Lê Quý Đôn.pdf
CĐ Phạm Ngọc Thạch Cần Thơ.pdf
CĐ Văn Lang Sài Gòn.pdf
CĐ Âu Lạc - Huế.pdf