CĐ Âu Lạc Huế
Quyết Định: Về việc cho phép thành lập Trường Cao đẳng Âu Lạc -Huế, Số: 626/QĐ-LĐTBXH Xem Chi tiết tại FILE ĐÍNH KÈM
Quyết định thành lập, đổi tên trường cao đẳng
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ thường trực Hội đồng thẩm định, tham mưu báo cáo Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng quyết định thành lập 10 trường cao đẳng; tham mưu trình Bộ trưởng ban hành 19 quyết định sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 04 Bộ (Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải) và 09 địa phương (Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Hậu Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Quảng Bình, Phú Thọ, Gia Lai) đã giảm 06 trường cao đẳng và 22 trường trung cấp; đổi tên 07 trường cao đẳng.
Hiệu trưởng trường cao đẳng
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Tổng cục trưởng trình Bộ trưởng công nhận Hiệu trưởng của 21 trường cao đẳng tư thục;
Hội đồng quản trị trường cao đẳng
Năm 2020, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu trình Tổng cục trưởng thành lập, kiện toàn hội đồng quản trị của 16 trường cao đẳng tư thục
Mạng lưới trường cao đẳng
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp